Презентації та буклети

Це презентації, каталоги, річні звіти, корпоративні журнали, буклети тощо.

Гарний дизайн презентації привертає увагу цільової аудиторії до важливих і значущих моментів. Інформація у вигляді тексту і цифр не зможе наочно показати результати так, як це можуть зробити діаграми, графіки і фотографії або оригінальна інфографіка.

На початку роботи ми вивчаємо сферу діяльності замовника і його естетичні вподобання, світові та локальні тренди.

Під час роботи над дизайном презентації враховується формат її подання: друкована версія, вигляд на екрані комп'ютера або планшета, на великому екрані проєктора під час виступу лектора. Для друкованих презентацій на етапі дизайну можливе розроблення варіантів друку і постоброблення. Для електронних версій велике значення має мінімізація ваги світлин і графіки зі збереженням якості. Презентація усної доповіді має підкреслювати ідеї автора і бути зрозумілою аудиторії.

Розроблений дизайн-продукт може протестувати цільова аудиторія (фокус-групи або якісні інтерв'ю) для того, щоб упевнитися у слушному сприйнятті інформації та мати змогу її доопрацювати.

Приклади наших робіт