Дослідження

Оцінка вразливості місцевих громад до змін клімату

Замовник: ПРООН в Узбекистані

Це дослідження було виконано в рамках регіонального проєкту ПРООН «Зміна клімату та стійкість у Центральній Азії». Воно спрямоване на підтримку стабільності та здійснення розробки моделей розвитку зі стійкістю до змін клімату у Ферганській долині, в межах транскордонних зон трьох країн: Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

Однією з основних цілей проєкту є підвищення рівня знань про ризики, пов'язані зі зміною клімату, серед зацікавлених сторін на місцевому, національному та регіональному рівнях.

Дослідження було виконано у колаборації аналітичної команди MCG з локальною консалтинговою компанією в Узбекистані.

Хід робіт

Основним завданням дослідження було залучити місцеві спільноти Ферганської долини республіки Узбекистан до обговорення заходів щодо кліматичної стійкості регіону.

Замовнику було важливо отримати з перших вуст відомості про основні кліматичні загрози, ступінь змін у регіоні та оцінити їх вплив на життя населення.

Дослідницькі методи

  • Цикл фокус-групових дискусій у 6 МСГ (махаллінських сходах громадян) Ферганської долини за участю фахівців, обізнаних з питань зміни клімату та проблем охорони навколишнього середовища.
  • Кількісне опитування (face-to-face) місцевих жителів у 12 МСГ (махаллінських сходах громадян) Ферганської долини.

Результати дослідження

  • Визначено основні параметри кліматичних умов у цільових районах Ферганської долини: «гарячі точки», основні кліматичні загрози, індекс кліматичної вразливості щодо кожного району.
  • Проаналізовано наслідки реалізації кліматичних ризиків для економічних та соціальних інтересів місцевих спільнот, їх досвід переживання стихійного лиха, основні потреби у сфері зменшення кліматичної вразливості.
  • Сформульовано обґрунтовані рекомендації щодо багатьох напрямів підвищення кліматичної стійкості Ферганської долини (системи раннього оповіщення, підвищення кліматичної грамотності, формування запасів та сховищ тощо).