Дослідження

Критичний дискурс-аналіз промов Дональда Трампа

Замовник: Політична організація

Критичний дискурс-аналіз (КДА) — один із найскладніших, але при цьому найцікавіших методів вивчення медіатекстів та відкритих джерел. Для його реалізації потрібні спеціалізовані навички критичного соціолога та/або соціолінгвіста, які мають аналітики MCG. Тому до нас звернулися за допомогою щодо використання цього методу для аналізу промов Дональда Трампа.

Замовника цікавив дискурс іммігрантів, який проводив колишній президент під час своєї каденції та в його двох передвиборчих кампаніях.

Метою дослідження було визначення ключових інструментів та стратегій артикуляції (тобто послідовної згадки) проблеми імміграції до США, якими користувався Трамп-кандидат та Трамп-президент. Для аналізу було відібрано тематичні промови за різні періоди та з різних соціальних контекстів: 2016, 2019 та 2022 років.

Схема КДА була авторською, побудованою на комбінації методів Нормана Феркло та Рут Водак. Вона включала:

  • Групові номінації, тобто спеціальні назви для різних соціальних груп.
  • Дискурсивні антагонізми, тобто лінії протиставлення різних соціальних груп.
  • Метафоризацію, пов’язану з проблемою імміграції.
  • Аргументи, які використовувалися для підкріплення створюваного Д. Трампом дискурсу.

Разом це складалося у розгорнутий опис дискурсивних стратегій, які використовувалися командою Трампа для нав’язування виборцям свого бачення проблеми імміграції до США та, відповідно, способів її вирішення. Це дозволяє замовнику, з одного боку, краще зрозуміти механізми побудови актуального в США порядку денного в його «розчленованому» вигляді, а з іншого боку, завдяки глибокому та критичному розбору риторики Трампа, «вибудовувати оборону» проти маніпуляції суспільною свідомістю, деконструювати пропаганду та виходити зі спіралі мовчання.