Дослідження

Комплексне маркетингове дослідження ринку навчання корпоративної безпеки в Україні

Замовник: Willow's SA

Компанія Marketing Consulting Group здійснила комплексне маркетингове дослідження ринку навчальних центрів, які готують фахівців із різних видів безпеки.

Замовник хотів дістати відповідь на питання, чи перспективно відкривати в Україні навчальний центр із підготування фахівців корпоративної безпеки.

Щоб дізнатися цю інформацію, важливо розуміти поточний стан ринку, а саме:

  • потребу комерційних організацій і профільних агентств із безпеки у підвищенні кваліфікації співробітників відділу безпеки
  • зацікавленість і готовність фахівців підвищувати рівень кваліфікації
  • наявність в Україні навчальних центрів із підготування співробітників корпоративної безпеки, вивчення наданих ними умов навчання, переліку дисциплін, що викладаються

Дослідники використовували три методи збирання інформації

  1. Опитування (студентів профільних спеціальностей у вищих навчальних закладах м. Києва)
  2. Експертне опитування (фахівців у сфері HR)
  3. Аналіз конкурентного пропонування (збирання інформації в інтернеті, уточнювання і доповнювання інформації телефоном)

Результати

  • Зібрано інформацію про державні та приватні варіанти підготування фахівців з певних видів безпеки (ціни на навчання, навчальні програми, тривалість навчання, види дипломів/сертифікатів, рівень консультування потенційних абітурієнтів, повнота надання інформації на сайтах)
  • Вивчено професійні стратегії студентів профільних спеціальностей м. Києва; ставлення студентів до підвищення кваліфікації; визначено розкид цін на відвідування різних курсів; ставлення студентів до вартості курсів та їх задоволеність результатами відвідування; встановлено прийнятний графік відвідування курсів
  • Вивчено стратегії навчання персоналу в комерційних організаціях і агентствах із безпеки; виявлено вартість курсів, їхню тривалість та інші умови навчання персоналу
  • На підставі бесід із експертами у сфері HR уточнено, фахівці яких видів безпеки вимагаються на ринку праці, які вимоги до них виставляються, як комерційні організації підвищують кваліфікацію своїх співробітників

На підставі маркетингового дослідження підготовлено прогнози щодо потенційної потреби у навчальному центрі з підготування фахівців із безпеки в Україні. А також визначено цільову аудиторію, підготовлено рекомендації з просування послуг, вартості курсів і графіку навчання.