Дослідження

Дослідження ринку freelance і e-trading

Замовник: Willow's SA

У період із серпня до листопада 2017 року команда Marketing Consulting Group здійснила низку маркетингових досліджень ринку freelance і e-trading для розв'язання таких завдань:

  1. Визначити потенційний обсяг ринку в кількісному і грошовому вираженні
  2. Вивчити цінності аудиторії
  3. Оцінити «поріг значущості»
  4. Визначити «тригерні точки» аудиторії

Комплексне дослідження охоплювало такі етапи робіт

Результати

  • Виявлено потенційний обсяг ринку в кількісному і грошовому вираженні
  • Вивчено основні цінності аудиторії та надано рекомендації щодо стратегії комунікації з аудиторією
  • Визначено «поріг значущості» для різних сегментів цільової аудиторії
  • Виявлено «тригерні точки» різних сегментів аудиторії
  • Розроблено рекомендації щодо виведення нової послуги на ринок: продумано послідовні бізнес-дії, розроблено основні положення комунікативної стратегії, визначено основні та найактивніші сегменти ЦА, описано зони ризику і зони можливостей.