Дослідження

Дослідження ринку фасованих круасанів

Замовник: ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

Команда MCG здійснила комплексне маркетингове дослідження ринку фасованих круасанів і особливостей споживацької поведінки. Мета дослідження визначити потенційне місце для нової ТМ замовника.

Дослідження мало три взаємопов'язані цілі:

 • визначити особливості, структуру і обсяг ринку фасованих круасанів;
 • зрозуміти суть і форми споживацької поведінки цільової аудиторії на ринку фасованих круасанів;
 • протестувати продукцію замовника і його конкурентів, оцінивши її споживчі якості очима ЦА.

Перебіг робіт

Для досягнення цих цілей було вирішено скомбінувати різні методи досліджування.

Перша мета досягалася стратегією кабінетного аналізу (робота з відкритими джерелами, статистикою, вторинний аналіз даних, аналіз соціальних мереж тощо) із залученням експертів: колишніх або чинних співробітників компаній, що виробляють, постачають та реалізовують фасовані круасани.

Для виконання другої і третьої цілей було обрано найбільш відповідний метод фокус-групові інтерв'ю (ФГІ) з індивідуально-колективним тестуванням продукції.

Основний критерій цільової аудиторії частота споживання фасованих круасанів (не рідше ніж декілька разів на місяць).

Сегменти ЦА:

 • жінки (70%) і чоловіки (30%) віком 20-30 років;
 • жінки (70%) і чоловіки (30%) віком 31-40 років.

Додатковими критеріями добору ЦА були як традиційні вимоги не бути учасником інших ФГІ впродовж останніх пів року і не мати досвіду роботи у сферах, пов'язаних із маркетингом, соціологією і психологією так і нетрадиційні добиралися учасники, які не палять (для того, щоб вони могли об'єктивно оцінити смак і запах продукції).

Результати

 1. Визначено основних гравців на ринку фасованих круасанів
 2. Розкрито структуру та визначено динаміку ринку
 3. Оцінено реальний і потенційний обсяги ринку
 4. Визначено основні тригери і бар'єри споживацького вибору фасованих круасанів
 5. Проаналізовано схеми і патерни сприйняття продукції з погляду її маркетингових характеристик
 6. Встановлено основні канали комунікації з аудиторією
 7. Отримано порівняльні оцінки споживчих характеристик (смак, запах, зовнішній вигляд тощо) продукції замовника з продукцією конкурентів

На підставі цієї інформації було складено два аналітичні звіти: перший із характеристикою ринку загалом, другий із описом поведінкових факторів ЦА на цьому ринку.

Це дослідження допомогло замовникові зрозуміти умови гри на ринку фасованих круасанів, оцінити шанси і ризики виходу на нього, вдосконалити стратегію просування, а також скорегувати позиціювання своєї продукції, отримавши зворотний зв'язок від ЦА.