Дослідження

Маркетингове дослідження цільової аудиторії паперових виробів для дому

Замовник: ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Один із провідних виробників паперових виробів в Україні звернувся до компанії MCG для здійснення комплексного маркетингового дослідження продукції торгової марки Soffione. До фокусу уваги потрапили позиції на ринку туалетного паперу і паперових рушників цього бренду.

Серед основних завдань дослідження було визначено такі:

  • оцінення сприйняття дизайну паковання ТМ Soffione (запам'ятовуваність, ціннісне і асоціативне сприйняття тощо);
  • виявлення чинників сприйняття цінності у основних конкурентів;
  • визначення граничної і бажаної ціни на продукцію;
  • встановлення основних критеріїв вибору під час купівлі паперових виробів;
  • вивчення того, які нові продукти і/або якості «хотілося б» бачити споживачам у категорії паперових виробів;
  • підготування рекомендацій щодо змін у дизайні і асортименті продукції цієї ТМ.

Перебіг дослідних робіт

Для розв'язання поставлених завдань використовувався цілий каскад методів дослідження, серед яких основними були:

  1. Спостереження за споживчою поведінкою. За допомогою цього методу було визначено основні закономірності в поведінці споживача перед полицею з паперовими виробами.
  2. Класичні фокус-групи з представниками цільової аудиторії. Цей метод дав змогу зібрати спектр думок про дизайнерські рішення бренду замовника і його конкурентів.
  3. Тестування продукції представниками цільової аудиторії. Цей метод дав змогу зібрати інформацію про сприйняття основних споживчих якостей продукції замовника, а також порівняти їх із якостями продукції конкурентів.
  4. Опитування цільової аудиторії. У процесі опитування було зібрано дані про статистично значущі чинники і тренди, властиві споживчій поведінці різних сегментів цільової аудиторії.

Результати

У підсумку дослідження замовникові була представлена розгорнута картина ставлення цільової аудиторії до його ТМ: сприйняття продукції, споживацькі звички, сильні та слабкі сторони позиціювання, порівняння з конкурентами, очікувана цінова політика і багато іншого.

Результати дослідження замовник може використати для керування брендингом власної продукції, а також ухвалення тактичних і стратегічних рішень у поведінці на ринку загалом.