Дослідження

Дослідження сприйняття упаковок тортів

Замовник: «ЛА ТАРТА»

Команда MCG виконала експрес-дослідження сприйняття нових упаковок продукції замовника.

Мета дослідження

Визначити, як представники цільової аудиторії сприймають нові упаковки тортів у порівнянні з поточними упаковками, в яких представлена продукція на полиці.

Ця мета була розбита на три завдання:

  • вивчити асоціативний, емоційний та раціональний рівні сприйняття упаковки;
  • оцінити переваги та недоліки нових зразків упаковки порівняно з поточними;
  • визначити пріоритетні зразки упаковок для кожного з тортів.

Перебіг дослідницької роботи

Оптимальним вирішенням цих завдань було використання методу hall-тесту — тактильного та візуального тестування продукції представниками цільової аудиторії (ЦА) з формалізованим постфактум інтерв'ю.

Було сформовано квотну вибірку за соціально-демографічними характеристиками, на які були орієнтовані позиціонування замовника, а основним критерієм відбору учасників була частота покупок тортів.

Представники ЦА запрошувалися до спеціального приміщення, де їм демонструвалися зразки упаковок та давався час на ознайомлення. Після цього інтерв'юери опитували учасників з кожної конкретної упаковки, збирали максимально докладне та розгорнуте враження.

Результати дослідження

  1. Визначено, який асоціативний ряд викликає кожна упаковка.
  2. Проаналізовано емоційне тло, створюване упаковками.
  3. Отримано порівняльні оцінки кожного зі зразків упаковок.
  4. Зібрано рекомендації та побажання аудиторії щодо вдосконалення упаковок.
  5. Визначено пріоритетні зразки упаковок (ті, які найбільше підходять аудиторії).

Дане дослідження допомогло замовнику зрозуміти, як аудиторія оцінює упаковку його продукції, і прийняти правильне тактичне рішення щодо того, як упаковку можна доопрацювати і в якому форматі її випускати.