Дослідження

Дослідження впізнаваності бренду Maxi Power

Замовник: Maxi Power

Виробник засобів для чищення Maxi Power звернувся до фахівців MCG із запитом щодо вивчення рівня та характеру впізнаваності їхнього бренду серед представників цільової аудиторії.

Саму цільову аудиторію (ЦА) було визначено як жінки 25-44 років, які проживають у п’яти найбільших містах України: Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів.

Для вирішення цього завдання було поєднано два методи: онлайн-анкетування та офлайн-інтерв’ю (блок питань у панельному дослідженні). За тиждень польового етапу було зібрано репрезентативний масив даних, що дозволив надати статистично точну оцінку досліджуваному питанню.

На основі зібраних даних замовник отримав:

  • Комплексну оцінку впізнаваності бренду (за назвою, логотипом, стилем тощо).
  • Узагальнену оцінку впізнаваності бренду серед онлайн та офлайн-аудиторії.
  • Порівняльну оцінку впізнаваності бренду замовника та брендів-конкурентів.
  • Результати кореляційного аналізу рівня впізнаваності бренду та каналів отримання інформації.
  • Опис соціально-демографічних особливостей (місце проживання, рівень доходу, рід діяльності, сімейний статус та ін.) активних покупців продукції бренду замовника та конкурентів.
  • Оцінку ефективності рекламної кампанії.
  • Розгорнуті відгуки представників ЦА щодо рекламної продукції.

Результати дослідження

Ці результати лягли в основу аргументованих рекомендацій щодо вдосконалення системи просування бренду. Вони дозволяють замовнику не тільки мати повне уявлення про поточні позиції бренду на ринку, а й послідовно впливати на його стан надалі: розподіляти географію та варіювати рекламні канали, точково залучати різні сегменти ЦА, коригувати рекламні повідомлення та інше.