Дослідження

Маркетингове дослідження сприйняття слабоалкогольного продукту цільовою аудиторією

Замовник: «Промо-Десант»

Замовник представив на ринок нову торговельну марку слабоалкогольних напоїв (САН), тому було вирішено вивчити особливості сприйняття цього продукту цільовою аудиторією (ЦА). Для цього фахівці MCG здійснили двоетапне дослідження, в якому застосували:

  1. Метод «таємного покупця», який вивчав розташування зазначеного товару на полицях торгових мереж, а також те, що інші споживачі беруть з полиць, і їхня думка про продукт замовника.
  2. Фокус-групи з представниками цільової аудиторії, на яких спочатку вивчали сприйняття зовнішніх характеристик товару (зовнішнього вигляду, дизайну посудини і т.ін.), після чого оцінювалися його споживчі характеристики (колір, запах, смак, післясмак).

Результати

За допомогою використаних методів ми досягнули мети дослідження — визначили основні схеми сприйняття зовнішнього вигляду і споживчих властивостей продукції замовника з боку цільової аудиторії.

Якщо конкретизувати, то в підсумковому звіті:

  • проаналізовано особливості споживчого вибору в категорії САН;
  • вивчені загальні асоціації та очікування від продукту в аудиторії;
  • розглянуто типові ситуації споживання цієї категорії продуктів;
  • встановлено переваги й недоліки дизайнерського вибору САН замовника;
  • протестовано споживчі властивості САН замовника за допомогою представників ЦА.


Це дослідження надало замовникові повну інформацію про те, як цільова аудиторія сприймає його продукцію. Це дало змогу адекватно оцінити сильні та слабкі сторони його асортименту порівняно з продукцією конкурентів, визначити основні перепони, які обмежують зростання популярності цього товару, а також розробити подальшу стратегію розвитку бренду і захоплення ринку.