Дослідження

PEST-аналіз, оцінка перспектив розвитку і можливих ризиків впровадження для послуги escrow в Україні

Замовник: Willow's SA

PEST-аналіз передбачає аналізування політичних (Political), економічних (Economic), соціальних (Social) і технологічних (Technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на бізнес у тій чи тій галузі.

Основне завдання дослідження:

оцінення перспектив зростання можливого агентства escrow в Україні та визначення можливих ризиків у процесі впровадження послуги на ринок.

Перебіг дослідження і його результати

Щоби забезпечити об'єктивність висновків і отримати актуальну інформацію, було вирішено спиратися в маркетинговому досліджуванні на експертну оцінку ситуації в кожній зі сфер. У кожній виділеній сфері було проведено інтерв'ю з експертами, а також досліджено відкриті дані в інтернеті й публікації у спеціалізованих виданнях.

Аналіз дав змогу виявити основні проблеми, з якими стикнеться escrow-агентство, якщо вийде на український і далі на світовий ринок. До того всього, участь експертів дала змогу пропрацювати сценарії реалізації такого проєкту і отримати оцінку їхньої успішності в перспективі, що дало замовникові підстави вибрати бізнес-стратегію.