Дослідження

Визначення рівня обізнаності жителів великих міст України про словосполучення Black Russian

Замовник: Berklee Capital S.A.

Мета дослідження:

визначити рівень обізнаності жителів великих міст України про словосполучення Black Russian.

У процесі соціологічного досліджування потрібно було з'ясувати впізнаваність цього словосполучення в кількісних показниках, а саме відношення кількості обізнаних про словосполуку потенційних споживачів до їхнього загального числа.

Об'єкт дослідження:

активна частина населення великих міст України віком від 18 років.

Завдання дослідження

  1. Виявити наявність/відсутність будь-яких асоціацій в українських споживачів зі словосполученням Black Russian, а також їхній зміст.
  2. Дізнатися, наскільки правильну інформацію про словосполучення мають обізнані про неї споживачі.
  3. Визначити, наскільки поширенішим є знання про Black Russian серед цільової аудиторії алкогольної продукції, ніж серед усього населення. Відповідно до здійснених раніше маркетингових досліджень, цільова аудиторія алкогольних напоїв переважно люди від 18 до 35 років, які періодично або часто вживають спиртні напої.