Бенчмаркінг

Мета цього методу полягає в компетентній та виваженій оцінці об'єкта вивчення (товару, послуги, ідеї тощо).

В якості досліджуваних зразків беруться успішні і кращі на ринку, еталонні або типові приклади. Ці приклади можуть порівнюватися як між собою, так і з продукцією замовника.

Для проведення дослідження формується спеціальна робоча група з 3–10 чоловік, склад якої визначається на підставі мети, завдань і досліджуваного продукту. Це можуть бути представники MCG, споживачі, експерти, лідери думок, співробітники замовника тощо.

В ході дослідження порівнюються і співставляються всі значущі параметри, як технічні, так і споживчі, щоб виявити, в чому полягає успіх того чи іншого продукту.

Важливо, щоб розробка процедури бенчмаркінгу і аналіз отриманої інформації виконувалися фахівцем високої кваліфікації. Аби правильно зробити висновки і дати обґрунтовані рекомендації, які будуть мати сенс і користь для замовника, необхідна серйозна теоретична база і практичний досвід, а також уміння адаптувати отриману інформацію до реалій бізнесу замовника.

За результатами проведеного бенчмаркінгу надається перелік рекомендацій, що дозволяє поліпшувати і модернізувати продукти (товари або послуги).