Контент- і дискурс-аналіз

Мета цього методу полягає в кількісному і/або якісному дослідженні актуального інформаційного та смислового середовища, в якому знаходиться продукція замовника.

При сучасній доступності великої кількості інформації контент- і дискурс-аналіз дозволяють отримати корисні дані про те, як мислить, чого потребує і як живе споживач.

Контент-аналіз передбачає кількісну оцінку частоти і поширеності використання тих чи інших елементів тексту (слів, назв, фраз, імен тощо), щоб зрозуміти реальну насиченість і наповненість мови в конкретній сфері його застосування.

Дискурс-аналіз являє собою комплекс методів і підходів до аналізу граматичних, стилістичних, смислових аспектів тексту за певною системою, причому в якості тексту може виступати будь-який вербальний (коментарі, відгуки, описи) або невербальний об'єкт (фото-, аудіо- та відео-матеріал), що має відношення до предмету дослідження.

Дискурс-аналіз дозволяє знайти в текстах латентні, глибинні смисли і цінності, які часто не усвідомлюються навіть самим автором тексту.

В ході аналізу фото-, відео- та аудіоматеріалів до складу робочої групи можуть залучатися фахівці з дизайну, продакшену, психологи і т. п.

Види матеріалів для дослідження Основні завдання, які може розкрити контент- і дискурс-аналіз
тексти про досліджуваний продукт, які створює аудиторія, конкуренти, експерти виявлення причин тої чи іншої думки споживачів про продукт
тексти аудиторії про себе (публікації в соціальних мережах, висловлювання особистої думки в обговореннях, персональних блогах тощо)

опис стилю життя цільової аудиторії, її цінностей і ставлення до значимих аспектів ринку, виявлення споживчих інсайтів

тексти ЗМІ про компанію замовника, конкурентів, сферу або сегмент ринку

аналіз ставлення, яке формують ЗМІ в аудиторії до досліджуваного об'єкта

тексти транскрибування інтерв'ю і фокус-групових інтерв'ю

отримання даних про мотиви, цілі та цінності респондентів, виявлення споживчих інсайтів

внутрішньокорпоративні матеріали (тексти внутрішньокорпоративних чатів і листувань, документація клієнтського відділу, відеозапису зборів тощо)

дослідження причин конфліктів, виявлення неформальних лідерів і їх цілей, формулювання реальних корпоративних цінностей (і, можливо, зіставлення їх з декларованими) тощо

тексти конкурентів про себе і про свій продукт визначення стратегічних устремлінь і цілей конкурентів