Фокус-групи

Фокусоване групове інтерв'ю поєднує якісний і кількісний підходи: воно дозволяє виявити глибинні причини і мотиви споживачів, при цьому даючи їм умовну кількісну оцінку. За рахунок організації групової динаміки на фокус-групі з учасників "витискаються" думки, які окремо кожен споживач сформулювати не в змозі.

Метод полягає в тому, що дослідники збирають незнайомих людей (представників цільової аудиторії) для обговорення теми дослідження. Часто фокус-групи доповнюються дегустацією, тестуванням або переглядом відео.

Також фокус-групи можуть проводитися зі знайомими людьми, наприклад зі співробітниками компанії, фахівцями галузі тощо.

Способи проведення фокус-груп

  • Офлайн, в спеціально обладнаному приміщенні.
  • Онлайн за допомогою будь-якого софту для відео-конференцій (Zoom, Google Meet, Skype тощо).

Задачі, які вирішує фокус-група

  • Вивчення сприйняття респондентами предмета дослідження.
  • Отримання актуального спектра думок і оцінок.
  • Генерування ідей, "мозковий штурм".
  • Визначення основного набору практик і ситуацій використання продукту дослідження.
  • Виявлення мотивації споживача, стилю життя, звичок і поведінкових патернів.
  • Тестування, дегустація та оцінка продукції.
  • Тестування ідей, реклами, дизайну (в тому числі і виявлення того, як рекламу можна неправильно зрозуміти).
  • Тестування сценаріїв, рекламних роликів, художніх фільмів.

Кількість фокус-груп

Дослідження методом фокус-груп має в достатній мірі представляти досліджувану аудиторію, але при цьому кожна група повинна бути гомогенна за всіма значимими для дослідження ознаками (вік, стать, практики споживання, соціальний статус тощо).

Тип дослідження Характеристика Кількість фокус-груп
Розвідувальне

Дозволяє виявити і описати основні тенденції

1-2

Просте цільове

Визначає закономірності поведінки однорідної аудиторії

3-5

Складне цільове

Визначає закономірності поведінки різнорідної аудиторії

6 та більше

Приклади наших робіт