Маркетингові дослідження

У MCG проводяться дослідження ринку, споживчої поведінки та громадської думки за індивідуальними запитами замовників.

Ми можемо виконати як широке, фундаментальне дослідження, так і провести експрес-дослідження для вирішення оперативних завдань.

З кожним днем фахівці MCG вдосконалюються, підвищують рівень своєї кваліфікації, розуміння тонкощів і особливостей ринку, застосовуючи накопичений досвід у всіх нових проектах.

При проведенні якісних, кількісних і синтетичних досліджень ми використовуємо всі аналітичні методи, а саме: кореляційний, регресійний, факторний, кластерний, дискримінантний аналіз, ряди динаміки, побудову нейронних мереж і дерев рішень тощо.

Практика показує, що для отримання значущих результатів, крім майстерного володіння аналітичними інструментами, важливі навички ефективного поєднання різних методів отримання, аналізу та інтерпретації даних. Відповідно, від рівня кваліфікації дослідницької групи залежить обґрунтованість і практичність рекомендацій.

При проведенні досліджень ми дотримуємося Кодексу професійної етики соціолога і слідуємо таким стандартам якості збору і аналізу інформації Міжнародного кодексу ICC/ESOMAR:

  • науково обґрунтовані методи отримання інформації
  • репрезентативний розрахунок вибірки
  • дотримання прав респондентів (захист анонімності опитування)
  • дотримання прав замовника (захист конфіденційності комерційної інформації)
  • тренінги інтерв'юерів та іншого польового персоналу
  • надання замовнику повної інформації щодо ходу проведення дослідження
  • надання в звіті достовірної інформації, отриманої в ході дослідження

Приклади наших робіт