Маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія відображає бізнес-цілі замовника й результати проведених досліджень ринку і є основою для позиціонування та просування компанії.

Можливі варіанти формування робочої групи для побудови маркетингової стратегії:

 • команда замовника і фахівці MCG
 • команда консалтингової компанії і фахівці MCG
 • тільки фахівці MCG

У будь-якому з варіантів для розробки маркетингової стратегії важливі результати попередньо проведених фундаментальних досліджень ринку і цільової аудиторії.

Ключові складові маркетингової стратегії

 • Ключові складові маркетингової стратегії
 • Місія, цілі та цінності компанії
 • Складання портрета цільової аудиторії
 • Позиціонування ― пошук незайнятої ніші в свідомості споживача
 • Аналіз ринку та конкурентного середовища
 • SWOT-аналіз ― аналіз сильних і слабких сторін компанії, оцінка можливостей і загроз
 • Стратегія поведінки на ринку
 • Довгострокові і короткострокові маркетингові цілі
 • Маркетинговий план просування

Приклади наших робіт