Спостереження

Метод спостереження полягає у фіксації та описі практик і дій людей в природних умовах. В ході спостереження вивчаються поведінкові звички, реакція і дії цільової аудиторії, наприклад:

  • вибір продукції в місцях продажів;
  • сприйняття новинок в місцях продажів;
  • процес споживання продукту (наприклад вдома, в офісі і т. д.);
  • процес використання продукції (наприклад, газонокосарки, системи “розумний будинок”, автомийки тощо);
  • поведінка в певних ситуаціях (наприклад, на концерті, мітингу, в черзі і т. п.).

Спостереження може бути включеним і невключеним, а також поєднувати ці методики.

Невключене спостереження

Дослідник таємно спостерігає за представниками цільової аудиторії і фіксує необхідні дані (наприклад, процес вибору, реакцію на характеристики досліджуваного об'єкта тощо). Досліджувані не здогадуються про те, що за ними спостерігають.

Спостереження з таємним включенням

В ході спостереження дослідник може вступити в контакт з досліджуваним як особа, що цікавиться тим самим предметом, і задати уточнюючі питання по ньому, наприклад "А ви давно ____ купуєте? Як він Вам?".

Включене спостереження

У цьому варіанті з об'єктами спостереження домовляються про їхню участь в дослідженні. Спостереження відбувається у відкриту, дослідник занурюється в природне середовище. Наприклад, спостерігаються процеси вибору або користування, участі в заході або робочому процесі.

Комбіноване спостереження (невключене + включене)

У цьому варіанті спостереження починається як невключене, а потім спостерігач представляється респонденту, розкриває мету дослідження і може поставити ряд питань по темі.