Кількісні опитування

Дослідження кількісними методами проводяться для одержання статистично значимої інформації про споживачів. В ході них вивчаються споживчі практики, визначаються сегменти аудиторії, обсяги і моделі споживання, а також актуальні схеми сприйняття об'єктів дослідження.

Способи проведення опитувань

  • Опитування face-to-face — особисте інтерв'ю в місцях скупчення цільової аудиторії за допомогою планшетів (CAPI) або паперових анкет (PAPI).‌
  • Online-анкетування (соціальні мережі, тематичні сайти і форуми, email, розсилка SMS). ‌
  • CATI — опитування по телефону, Skype, Viber тощо.
  • CAWI — анкетування в спеціальній панелі, в якій зареєстровані десятки тисяч респондентів.
  • Snow-ball — опитування цільової аудиторії методом «снігової кулі» у вигляді особистих чи телефонних інтерв'ю, або online-анкетування (кожен респондент з цільової групи називає ще одну або декількох осіб, які в цю групу входять).

Розрахунок обсягу вибірки

На підставі мети та завдань дослідження визначаються значимі групи населення, для яких розраховується необхідний/достатній обсяг вибіркової сукупності (вибірки).

Важливо розрахувати вибірку так, щоб вона відображала склад всієї генеральної сукупності (цільової аудиторії), і тоді результати дослідження будуть достовірними.

Розмір і тип вибірки підбираються під кожен конкретний проект, щоб одночасно досягти дослідницької мети, але не опитувати більше респондентів, ніж це необхідно, тим самим забезпечуючи раціональне використання бюджету.

Тип дослідження Характеристика Обсяг вибірки
Розвідувальне

Дозволяє виявити і описати основні тенденції

до 400 респондентів

Просте цільове

Дає статистично значиму оцінку для однорідної аудиторії

від 400 до 800 респондентів

Складне цільове

Дає статистично значиму оцінку для різнорідної аудиторії

від 800 респондентів

 

Типи респондентів

  • Доросле населення.
  • Групи споживачів (обрана цільова аудиторія, представники окремих груп населення).
  • Представники бізнесу, державних інституцій, громадських організацій.
  • Експерти і фахівці.

Ми готові обговорити з замовником можливість проведення опитувань серед будь-якої аудиторії, яка його цікавить.

Команда MCG дотримується Кодексу професійної етики соціолога і слідує стандартам якості маркетингових досліджень Міжнародного кодексу ICC/ESOMAR.

Ми з усією відповідальністю підходимо до виконання досліджень, оскільки на основі їх результатів будуються стратегії наших замовників.

Приклади наших робіт