Соціологічні дослідження

Соціологічні дослідження проводяться для вивчення процесів, явищ і проблем, що мають соціальну природу, а саме: особливостей поведінки людей в різних ситуаціях, в різному культурному середовищі, формування громадської думки, ставлення до різних організацій і явищ соціального життя, поінформованості населення про що-небудь, повсякденних практик різних груп населення, цінностей і норм, розподілу ролей в сім'ї і багато чого іншого.

Соціологічні дослідження бувають фундаментальними і прикладними. Фундаментальні дослідження описують соціальні взаємозв'язки і закономірності. Результати фундаментальних досліджень використовуються для побудови стратегії вирішення серйозних соціальних проблем, для глибокого розуміння причин того чи іншого явища. Прикладні дослідження спрямовані на вивчення конкретних об'єктів і рішення проблем на рівні окремих невеликих груп людей.

Основні методи соціологічних досліджень

  1. Кількісні опитування
  2. Якісні інтерв'ю
  3. Кабінетне дослідження
  4. Екзитпол
  5. Фокус-групи
  6. Експеримент
  7. Спостереження

У своїй роботі ми притримуємося принципу дотримання Кодексу професійної етики соціолога (затверджений п'ятим з'їздом Соціологічної асоціації України 20 травня 2004 року в Києві).

Ми використовуємо всі аналітичні методи, а саме: кореляційний, регресійний, факторний, кластерний, дискримінантний аналіз, ряди динаміки, побудову нейронних мереж і дерев рішень тощо.