Соціально-політичні дослідження

Соціально-політичні дослідження дають інформацію про суспільне сприйняття політичної сфери: процесів і явищ, персон і груп, проблем і рішень. Результати таких досліджень дозволяють розкрити закономірності виникнення тих чи інших явищ в суспільстві, вплив окремих типів політичної культури населення на політичну поведінку.

Задачі

 • Вивчення думки населення або його окремих груп щодо державної політики, політичних лідерів, законопроектів або окремих рішень, зовнішньої політики, різних аспектів внутрішньої політики.
 • Вивчення поінформованості населення щодо окремих політичних рішень, процесів.
 • Вивчення думки населення про значення і наслідки політичних процесів.
 • Виявлення мотивації і особливостей політичного вибору, моделей участі в політичному житті суспільства.
 • Вивчення основних джерел отримання політичної інформації, а також факторів, що формують політичну орієнтацію.
 • Адаптація та модернізація політичної маркетингової кампанії під різні сегменти електорату.
 • Тестування і оцінка політичних товарів — програм, гасел, реклами, ідей тощо.

Основні методи соціально-політичних досліджень

 • Кількісні опитування
 • Якісні інтерв'ю
 • Фокус-групи
 • Спостереження (присутність на засіданнях різних суспільно-політичних організацій, мітингах тощо)
 • Експеримент (фіксація реакцій на певні гасла, які поширюються в соцмережах або на вулицях, організація флешмобів)
 • Дискурс-аналіз (виявлення латентних цінностей, цілей, політичних орієнтацій політиків шляхом аналізу текстів політичних програм, промов, дебатів, виступів тощо)
 • Метод порівняння (аналіз динаміки змін в політичних орієнтаціях різних груп населення за результатами проведених раніше, а також поточних досліджень)

У своїй роботі ми притримуємося принципу дотримання Кодексу професійної етики соціолога (затверджений п'ятим з'їздом Соціологічної асоціації України 20 травня 2004 року в Києві).

Ми використовуємо всі аналітичні методи, а саме: кореляційний, регресійний, факторний, кластерний, дискримінантний аналіз, ряди динаміки, побудову нейронних мереж і дерев рішень тощо.